Gedragscode voor scholen

Onderwijs speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Zij brengen immers een groot deel van hun tijd op school door. Wij begrijpen dat de schoolomgeving een heel specifieke omgeving is waarin de pedagogische opdracht vooropstaat. Al sinds 2002 leggen we onszelf een strikte en duidelijke gedragscode op in basis- en secundaire scholen. Zo willen we onze producten op een verantwoorde manier aanbieden.

Deze code is nog steeds van kracht in Wallonië en Brussel, maar Vlaanderen kende een belangrijke verandering in 2016 (hier openen). FEVIA Vlaanderen (waarvan Coca-Cola lid is) en de Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn ondertekenden een Engagementsverklaring waarin ze zich engageren om basis- en secundaire scholen te ondersteunen bij hun dranken- en tussendoortjesbeleid. Voor het basisonderwijs betekent dit dat er tegen het schooljaar 2020-2021 geen drankenautomaten meer zullen staan en dat er enkel mineraalwater zal beschikbaar zijn.

In de secundaire scholen zullen water en gearomatiseerd water steeds beschikbaar zijn en worden aangemoedigd. Fruitsappen en light en zero frisdranken zullen beperkt beschikbaar zijn en het streefdoel is om gesuikerde frisdranken tegen het schooljaar 2020-2021 volledig uit het secundair onderwijs te verwijderen.

Een gevarieerd aanbod in secundaire scholen

Initiatiefnemer van The Belgian Pledge

Coca-Cola was één van de initiatiefnemers voor de lancering van The Belgian Pledge in 2012. Daarmee verbinden we ons ertoe om niet gericht te adverteren (tv, radio, geschreven pers en internet) naar kinderen jonger dan 12 jaar en om geen productcommunicatie te voeren in basisscholen. De monitoring van The Belgian Pledge in 2015 vind je hier. In juni 2017 werd Belgian Pledge 2.0. voorgesteld. Bekijk hier alle details.