Tegen 2020 willen we meer verpakkingen inzamelen dan we gebruiken door betere inzamelmogelijkheden te promoten en de recyclage-industrie te ondersteunen.

Consumenten stimuleren om correct verpakkingen te sorteren is een eerste stap in ons verhaal. We doen dit allereerst door onze verpakkingen - blik, glas en pet - voor 100% recycleerbaar te maken. Daarbovenop investeren we mee in inzamelpunten en moedigen we aan tot sorteren.

Actieplan tegen zwerfvuil

In januari 2016 ondertekenden het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Vlaanderen, COMEOS en Fost Plus) en de Vlaamse Minister van Milieu een overeenkomst over de aanpak van zwerfvuil. In februari 2016 volgde een gelijkaardige overeenkomst tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Wallonië, COMEOS, en Fost Plus) en de Waalse Minister voor Milieu.

Zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië resulteerde dit in een Actieplan tegen zwerfvuil. Daarbij staat telkens een integrale aanpak centraal: het actieplan wil de hele samenleving mobiliseren met verantwoordelijkheid op elk niveau. Van producenten tot distributeurs, van consumenten tot Iokale bestuurders en handhavers.

Ook Coca-Cola wil niet alleen vandaag maar ook op lange termijn haar steentje bijdragen. Daarom organiseren we samen met onze klanten tal van activiteiten om consumenten te sensibiliseren om hun lege verpakkingen correct te sorteren. Coca-Cola was onder andere betrokken bij de oprichting van FostPlus, dat ervoor zorgt dat 86% van het huishoudelijk afval in ons land wordt ingezameld en gerecycleerd. Mooimakers, de organisatie die in opdracht van de Vlaamse regering de sensibilisering rond zwerfvuil in goede banen leidt, zette in de lente van 2017 een outdoor marketingcampagne op. De campagne speelt in op de lopende marketingcampagnes van onder meer Coca-Cola en wil mensen sensibiliseren om hun lege drankverpakking in de vuilbak te gooien. De posters kwamen eind mei in Vlaanderen in het straatbeeld.

Campagne Mooimakers

Medewerkers inspireren

Ook onze medewerkers steken graag de handen uit de mouwen niet alleen  tijdens de Coca-Cola Recycling Tour maar ook via hun deelname aan Le Grand Nettoyage de Printemps.

De Coca-Cola Recycling Tour

Eind 2016 organiseerden we voor de tweede keer de Coca-Cola Recycling Tour. Deze reisde van site naar site voor een grootschalige schoonmaakactie in de omgeving ervan. De actie is intussen een traditie waar we met zijn allen trots op zijn.

In 2015 zamelden 200 collega’s samen 60 zakken restafval en 12 zakken PMD in. In 2016 deden we beter. Met maar liefst 250 collega’s verzamelden we 70 zakken restafval en 30 zakken PMD. Dat is goed voor ruim 2 ton zwerfaval minder op straat.

Coca-Cola Recycling Tour

Voor onze Coca-Cola Recyling Tour konden we ook rekenen op de steun van de gemeenten Fleurus en Anderlecht. Zo gingen in Fleurus gemeentearbeiders van de dienst openbare netheid mee op de baan. Ze hielpen schoonmaken en de veiligheid van onze mensen garanderen. In Anderlecht kregen we de hulp van Elke Roex, de schepen van Netheid in de gemeente Anderlecht.

Le Grand Nettoyage de Printemps

Dit voorjaar namen verschillende medewerkers van onze productievestiging in Chaudfontaine en onze distributievestiging in Heppignies deel aan ‘Le Grand Nettoyage de Printemps’, georganiseerd door Waals minister van Milieu Di Antonio. We ruimden alle zwerfafval rond de sites op. Het resultaat? In totaal 46 vuilzakken zwerfafval, verdeeld over 24 zakken restafval en 22 zaken PMD. En vooral een nette omgeving.

Le Grand Nettoyage de Printemps

Consumenten inspireren

Green Team in de Ronde van Vlaanderen

Bij al onze evenementen, ook bij de gesponsorde, willen wij ons bedrijf als maatschappelijk verantwoord profileren. Festivalgangers kunnen lege flesjes en bekers inruilen voor Coca-Cola-gadgets, voetbalsupporters sensibiliseren we om in het stadion het afval te sorteren. Tijdens de Ronde van Vlaanderen zijn we verantwoordelijk voor de Green Zones vlak na de bevoorradingen en op 20 km van de finish. Daar kunnen renners hun afval of overschotten weggooien. Alles wat niet meegaat met supporters, ruimt ons Green Team op. Dat bestaat uit vijf mensen die een hele dag actief zijn in de Green Zones. Ons engagement kadert in de ambitie van organisator Flanders Classics om samen met zijn commerciële partners het milieuvriendelijke karakter van de wielersport uit te dragen.

Ronde van Vlaanderen

Minder zwerfvuil op Tomorrowland

Ook op het dancefestival Tomorrowland zetten we mee onze schouders onder het afvalbeheer. De organisatie, de Vlaamse overheid, Fost Plus en bedrijven zoals Coca-Cola startten in 2016 met "Love Tomorrow" om festivalgangers te leren recycleren en sorteren. Op camping Dreamville kregen alle bezoekers een recycle kit met een blauwe zak voor PMD en een grijze voor restafval. Zo kon het festival 150 kubieke meter PMD scheiden van ander afval. Kampeerders konden hun materiaal bovendien inleveren in afvalinzamelpunten. Dat leverde 60 kubieke meter aan tenten op, een cadeau voor kringloopwinkel Ecoso. Bezoekers die gesorteerd afval inleverden, ontvingen stempels op een kaart waarmee je kans maakte op prijzen zoals tickets voor Tomorrowland 2017. Uiteindelijk nam de hoeveelheid afval en achtergelaten zwerfvuil op DreamVille met respectievelijk 15% minder afval op de camping en 40% minder afval op het festivalterrein. Ook op het festival zelf liepen green teams rond om festivalgoeroe’s te sensibiliseren.

Tomorrowland

Recycle unit bij The Foodmaker

Vorige winter kregen we van The Foodmaker de vraag om een bijzonder plan uit te werken. De missie: onze frisdranken integreren binnen hun concept. Sinds 2015 zijn de zeven vestigingen van restaurantketen The Foodmaker in handen van het Kempense retailmerk StarMeal. Na de overname werd The Foodmaker omgetoverd tot een dynamische proefkeuken voor StarMeals producten. Sindsdien groeit het merk pijlsnel: alle vestigingen kregen een nieuwe inkleding, met centraal hun saladbar. We onderzochten met de marketingverantwoordelijke aan welke dimensie van duurzaamheid we konden schaven. Zo kwamen we tot de vaststelling dat er tot dusver weinig aandacht uitging naar een goede inzameling van afval. Dat resulteerde in een hippe inzamel-unit die we installeerden in hun shop op de Melkmarkt in Antwerpen. De unit nodigt hun klanten uit tot sorteren en is een mooi voorbeeld van hoe we samen met partners duurzame oplossingen kunnen bedenken.

Foodmaker

Inzamelstand in Technopolis

Ook met Technopolis gingen we een samenwerking rond recyclage aan. Samen ontwikkelden we een inzamelstand waar bezoekers op een educatieve manier hun afval correct kunnen sorteren.

Recycling Booth Technopolis

Interactie met onze stakeholders

Duurzaamheid heeft altijd deel uitgemaakt van het DNA van Coca-Cola. Coca-Cola Enterprises mag dan wel plaats geruimd hebben voor Coca-Cola European Partners, het blijft vanzelfsprekend één van onze prioriteiten. Daarom werken The Coca-Cola Company en Coca-Cola European Partners op dit moment aan een nieuwe, gemeenschappelijke duurzaamheidsstrategie voor beide bedrijven.

De nieuwe strategie zal focussen op consumenten en klanten, en zal realiseerbaar en geloofwaardig zijn.

Om deze nieuwe duurzaamheidsstrategie te creëren, is het belangrijk dat we de standpunten en verwachtingen van onze klanten, leveranciers, stakeholders en consumenten goed begrijpen. Daarom werden verschillende activiteiten georganiseerd in Europa waarop stakeholders hun feedback konden geven over duurzame ontwikkeling.

In België hebben we een rondetafelgesprek georganiseerd rond een voor ons zeer actueel onderwerp: duurzame verpakking en recyclage, met speciale aandacht voor zwerfvuil. Wat verwachten onze stakeholders van ons? Respecteren we voldoende ons eigen duurzaamheidsbeleid? We zeggen wel dat we een leider zijn op vlak van recyclage, maar zien onze stakeholders dat ook zo? Deze en andere vragen bespraken we in ons hoofdkantoor op een open manier in aanwezigheid van een 20-tal klanten, leveranciers, vertegenwoordigers van de overheid, verschillende ngo’s, enzovoort.

Ronde Tafel

Alle betrokkenen zijn het er over eens dat we al heel wat inspanningen leveren op vlak van duurzame verpakkingen en recyclage. Toch is er nog ruimte voor verbetering, zeker als we willen aanzien worden als een leider in dit domein. Zo verwachten stakeholders bijvoorbeeld dat we meer de kracht van ons merk gebruiken om consumenten te informeren over onze duurzame inspanningen en om te werken aan een gedragsverandering op vlak van zwerfvuil.

Wat de deelnemers ervan vonden…

Het is voor elke organisatie goed om af een toe eens even stil te staan en na te denken over waarmee je bezig bent en waar je naartoe wil. Het is heel verrijkend om de deuren breed open te zetten en te luisteren naar wat diverse andere partijen van je denken, verwachten,… Ik vind het een eer om deel te mogen nemen aan zo’n strategische oefening van een grote marktspeler als Coca-Cola, die op een totaal andere manier impact heeft op de maatschappij dan wij als overheid. Ik verwacht van Coca-Cola dat het bedrijf leiderschap opneemt én dat zichtbaar maakt en dat ze andere marktspelers (zowel binnen de drankensector als daarbuiten) uitdagen om hetzelfde te doen. Durf bijvoorbeeld in je marketing “duurzaam omgaan met verpakkingen” zichtbaar te maken, en zo de klant mee te “verleiden” om het goede te doen, want “als je een leuk feestje bouwt, laat je geen stort achter.” - Victor Dries, Raadgever Omgeving - Kabinet van Liesbeth Homans

Victor Dries