Bij Coca-Cola in België en Luxemburg werken er 2.396 mensen, goed voor 22 nationaliteiten. We nemen getalenteerde mensen aan en geven ze de ruimte om zich verder te ontplooien. Net zoals het merk Coca-Cola er voor iedereen is, willen we ook dat elke medewerker zich goed voelt bij ons. Dat is een intrinsieke waarde van ons merk en onze organisatie.

Verhouding man/vrouw

Betrokken medewerkers

De betrokkenheid van onze medewerkers is één van de belangrijkste pijlers voor ons succes. Daarom meten we dat engagement ook. De resultaten van dit onderzoek helpen ons om te werken aan programma’s die de betrokkenheid van Coca-Cola-medewerkers nog verder vergroten.

Coca-Cola European Partners en Coca-Cola Services peilen allebei naar het engagement en welbevinden van hun medewerkers, in alle departementen en functies.

Uit het onderzoek dat werd afgenomen in 2015 blijkt dat de Belux-medewerkers van Coca-Cola Services fier zijn om voor hun bedrijf te werken (86%). Maar ook bij voormalig Coca-Cola Enterprises, sinds 2016 Coca-Cola European Partners, scoort de Belux-organisatie goed (82%), met een uitstekend cijfer voor ‘Corporate Responsibility & Sustainability’ (89%). Medewerkers geloven sterk in de producten en diensten die het bedrijf biedt, vinden dat de organisatie inzet op duurzaamheid en vinden hun werkplek erg veilig.

De resultaten van de ‘Engagement Survey’ werden in 2016 omgezet in concrete actieplannen per departement en verbeterpunten.

Diversiteit werkt verrijkend

Het is onze doelstelling om tegen 2025 minstens 40% vrouwen in het management en andere leidinggevende functies te hebben.*

*bij Coca-Cola European Partners

De lokale diversiteitscouncil van Coca-Cola European Partners, een heterogene groep van geëngageerde medewerkers, zet actieplannen en initiatieven op onder de noemer 3G (Gender, Generatie, Geografie) om diversiteit te stimuleren.

In Vlaanderen wordt slechts 23% van alle bestuursfuncties bij bedrijven ingenomen door vrouwen, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. Coca-Cola European Partners doet het een stuk minder goed: slechts 15% van het directiecomité is een vrouw. Bij Coca-Cola Services is 14% van het senior management een vrouw.

Ook het aantal vrouwen in Managementposities evolueerde bij Coca-Cola European Partners sterk: van 30% in 2013 naar 33% in 2016. We merkten echter een daling van het aantal vrouwen in leiderschapsfuncties: van 19% in 2013 naar 15 % in 2016. Tegen 2025 streven we er bij Coca-Cola European Partners naar dat minstens 40% van onze managers en leaders vrouw zijn.

Vrouwen

Interne netwerken

Voor vrouwen: Om meer genderdiversiteit te realiseren, richtten we binnen Coca-Cola European Partners in België en Luxemburg de Coke’ttes op, een netwerk van medewerksters die hun talenten maximaal benutten en rolmodel zijn voor andere collega’s. Ook het netwerk Women’s Lync van Coca-Cola Services wil vrouwen engageren, inspireren en begeleiden naar leidinggevende functies.  Tijdens de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2017 namen de twee netwerken voor vrouwen het initiatief voor een infosessie over genderdiversiteit en de inspanningen die onze bedrijven hierrond leveren.

Cokette's

Voor jongeren: Het programma Young Professionals van Coca-Cola European Partners in België en Luxemburg biedt een 100-tal jonge talenten (jonger dan 35 jaar en nog geen 5 jaar bij ons actief) extra kansen om inspirerende mensen te ontmoeten en te netwerken.

Young Professionals

Voor 49-plussers: Een 50-tal collega’s van Coca-Cola European Partners in België en Luxemburg vormen samen de Experience Club, een intern netwerk van medewerkers van minstens 49 jaar. Zij kennen het bedrijf door en door en buigen zich over de uitdaging om oudere medewerkers duurzaam in te zetten. Ook adviseren ze de directie inzake een doeltreffend beleid hierrond.

Experience Club

Gemeenschappelijke leersessies

Regelmatig worden er sessies georganiseerd waaraan verschillende netwerken deelnemen. Zo namen zowel de Experience Club als de Young Professionals deel aan een leersessie over personal branding.

In het voorjaar van 2017 organiseerde de Experience Club zijn eerste event van het jaar waarbij ook de Young Professionals werden uitgenodigd. Thema was de pensioenshervorming waarover gastspreker Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een presentatie gaf. Na de interessante sessie was er tijd voor vragen. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding in het Egmont Paleis in Brussel.

Infosessie pensioenhervorming

Coca-Cola European Partners Wo.Men@Work Award  

Woman Award

We willen zelf het goede voorbeeld geven, maar ook andere bedrijven aanzetten tot een meer inclusieve bedrijfscultuur. Daarom organiseren we de ‘Wo.Men@Work Award’, samen met JUMP, dat de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen promoot. In maart 2017 kroonde Sabine Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill, zich tot nieuwe ‘CEO-ambassadrice voor professionele gendergelijkheid’. Als verantwoordelijke voor de wereldwijde moutdivisie van de landbouw-multinational stelde ze een leidinggevend team samen met meer dan de helft vrouwen (54%). Vergeleken met 20 procent in 2013 heeft Sagaert dan ook een indrukwekkend parcours afgelegd. Ook startte ze in Cargill België een eigen ‘Women’s Network’, zodat vrouwen ervaringen konden uitwisselen en sterker zouden staan.

Om echt impact te kunnen hebben, moet diversiteit in het hart van de onderneming zitten. Specifieke programma’s rond gendergelijkheid zijn één ding, maar daarmee verander je een bedrijf niet. Bedrijfsleiders moeten zich er ook echt voor engageren, als je wil dat iedereen zijn deel van het werk doet. Diversiteit mag niet louter een HR-topic zijn.”

Sabine Sagaert, Managing Director Global Malt bij Cargill

Sabine Sagaert