Duurzaam ondernemen? Dat zit Coca-Cola in de genen. Als wereldmerk en als lokaal bedrijf investeren we elke dag in duurzaam groeien, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Hiervoor blijven we inzetten op innovatie en werken we nauw samen met onze stakeholders: klanten, leveranciers, ngo’s... uiteraard spelen ook onze medewerkers hierin een belangrijke rol.

In 2011 introduceerden we ons duurzaamheidsplan ‘Deliver for today, Inspire for tomorrow’. In dit plan hebben we meetbare 2020 doelstellingen vastgelegd die een aanzienlijke inspanning van ons bedrijf vergen. Het plan omvat 3 strategische 2020-doelstellingen. Zo willen we vandaag blijven investeren om onze doelstellingen te halen. Daarnaast willen we onze rol van marktleider opnemen de sector aanvoeren in de gebieden waar we een verschil kunnen maken, en meer bepaald op het vlak van Energie & Klimaatbescherming en Duurzame Verpakking & Recyclage. Tot slot blijven we innoveren voor de toekomst door samenwerkingen en partnerships aan te gaan. In 2014 namen we ons duurzaamheidsplan opnieuw onder de loep in overleg met onze stakeholders.  In 2015 volgde de voorstelling van ons aangescherpte plan, met een nog ambitieuzere doelstelling op het vlak van CO2-uitstoot, efficiënt watergebruik en hernieuwbare energie tot het gebruik van duurzame grondstoffen.

Lees meer in ons duurzaamheidsverslag op de website.