Zorg voor gezondheid en veiligheid maakt integraal deel uit van onze cultuur.

Een veilige omgeving zorgt voor minder stress en een aangename werkomgeving voor onze medewerkers. Het komt ook de efficiëntie en productiviteit van onze medewerkers ten goede.

Voor Coca-Cola is het veilig en gezond kunnen uitvoeren van de werkzaamheden een basisvoorwaarde. Vooral in productie en distributie besteden we veel aandacht aan veiligheid. We stimuleren veilig gedrag op de werkplek, creëren een veilige werkomgeving, en we verbeteren voortdurend onze veiligheidsprestaties. We passen veiligheidsprocedures toe waarbij we risico’s en de gevaren op de werkplek permanent identificeren.