• Beschermen
  • Verminderen
  • Teruggeven

We gaan met de nodige zorg om met het water dat we gebruiken in onze business en waardeketen.

  1. We beschermen de duurzaamheid van de waterbronnen die we gebruiken voor toekomstige generaties.

  2. We zullen de hoeveelheid water die we gebruiken in ons productieproces met 20% verminderen - en we pakken het watergebruik in onze hele waardeketen aan.4

  3. We zullen 100% van het water dat we gebruiken in regio’s met waterschaarste teruggeven aan de natuur.

Referentiejaar is 2010 en doelstellingen zijn tegen 2025, tenzij anders vermeld

4 Waterratio, liter/liter geproduceerd product.