• Uitstoot halveren
  • Hernieuwbare elektriciteit

We zullen onze rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen halveren en kopen 100% hernieuwbare elektriciteit aan.

  1. We zullen de uitstoot van broeikasgassen van onze bedrijfsactiviteiten met 50% verminderen.5

  2. We zullen de uitstoot van broeikasgassen doorheen onze hele waardeketen met 35% verlagen.

  3. We zullen 100% hernieuwbare elektriciteit aankopen tegen 2020.

Referentiejaar is 2010 en doelstellingen zijn tegen 2025, tenzij anders vermeld.

5 Absolute CO2-reductiedoelstelling, ongeacht de groei van onze business. Onze kernbedrijfsactiviteiten omvatten productie, koeltoestellen en distributie.