• Duurzame aankoop
  • Verantwoorde aankoop

We zullen onze hoofdingrediënten en grondstoffen duurzaam en verantwoord aankopen.

  1. We zullen ervoor zorgen dat 100% van onze belangrijke ingrediënten uit de landbouw en onze grondstoffen tegen 2020 afkomstig zijn uit duurzame bronnen.

    In 2018 werd 100% van onze suikerbieten geteeld volgens onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw.

  2. We blijven duurzaamheid, ethiek en mensenrechten integreren in onze waardeketen.6

    In 2018 werden 95,5% van onze aankopen uitgevoerd met leveranciers die voldoen aan onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoop.

Referentiejaar is 2010 en doelstellingen zijn tegen 2025, tenzij anders vermeld.

6 We zullen dit via onze globale Supplier Guiding Principles en Human Rights Policies doen.

*De gerapporteerde realisaties voor 2018 in dit artikel zijn van toepassing op de Belgisch-Luxemburgse markt.