Engagementen richting een evenwichtig drankenbeleid

Onderwijs neemt in het leven van jongeren een belangrijke rol in. Zij brengen immers een groot deel van hun tijd op school door. Wij begrijpen dat de schoolomgeving een specifieke omgeving is waarin de pedagogische opdracht vooropstaat. Daarom legt Coca-Cola in België zichzelf, al sinds 2002, een strikte en duidelijke Gedragscode op in basis- en secundaire scholen.

Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingssector waarvan Coca-Cola lid is, heeft recent een engagementsverklaring ondertekend met Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen ter ondersteuning van een evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod op school. We zijn verheugd dat er een gezamenlijk overeengekomen omkadering in Vlaanderen is gekomen, die zowel de tussendoortjes als de dranken, en in een later stadium ook de schoolmaaltijden, omvat.

Wij hebben op basis hiervan onze bestaande gedragscode aangepast. Zo willen ook wij bijdragen aan het creëren van een gezonde schoolomgeving. Deze gedragscode vertelt u concreet hoe wij voortaan op basis van bovengenoemde engagementsverklaring onze producten aanbieden in het basis- en secundair onderwijs en hoe we willen helpen bijdragen tot het stimuleren van een gezonde en actieve levensstijl bij jongeren.

Kinderen en reclame

Coca-Cola voert al meer dan 50 jaar geen campagnes rechtstreeks gericht op kinderen jonger dan twaalf jaar. Dat geldt zowel voor reclame, printcampagnes als online.

Ons engagement op het vlak van marketing geldt wereldwijd en gaat een stap verder dan de bestaande voorschriften. Dat bewijst onze richtlijn voor het adverteren bij tv-programma’s. Als meer dan 35% van de kijkers jonger is dan twaalf jaar, kopen wij geen media in.

De Belgische belofte

Coca-Cola heeft net als 42 andere bedrijven uit de Belgische voedingssector een plechtige belofte ondertekend. De belofte om niet te adverteren naar kinderen jonger dan 12 jaar over voeding die geen specifieke nutritionele eigenschappen heeft en om geen communicatie te voeren over voedingsproducten in basisscholen, tenzij de schooldirectie er zelf om vraagt om educatieve redenen. Hiermee engageren zij zich om op een verantwoorde manier reclame te voeren om zo bij te dragen tot een omgeving waarin kinderen evenwichtig gaan eten en leven. We adverteren trouwens nooit naar kinderen jongeren dan 12 jaar, ook niet als aan de specifieke nutritionele criteria wordt voldoen.

Coca-Cola maakte al in 2007 dezelfde afspraken op Europees niveau.  De ondertekening van deze Belgische belofte bevestigt nog eens het beleid dat we al sinds 2007 in Europa en dus ook België voeren inzake verantwoorde marketing. Concreet blijft Coca-Cola consequent en zonder uitzondering trouw aan het principe geen reclame te voeren gericht op kinderen jonger dan 12. Dit geldt voor TV, radio, print media en internet (incl. de eigen websites), voor zover het doelpubliek van deze media bestaat uit minstens 35% kinderen onder de leeftijd van 12 jaar.

Dat deze engagementen wel degelijk iets uithalen blijkt uit de onafhankelijke monitoring van de EU pledge: de voorbije 4 jaar is de blootstelling van kinderen aan producten die niet voldoen aan specifieke voedingscriteria met 83,5% gedaald.

Het monitoring rapport voor 2015 oor België is ook beschikbaar. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • 99,4 % van de gemonitorde televisiespots blijken conform de Belgian Pledge.

  • 97,5 % van de 200 bevraagde basisscholen melden geen enkele inbreuk op de engagementen.

  • 100% van de websites bleken conform.

UNESDA afspraken

Coca-Cola onderschrijft de afspraken die de Unesda (The Union of European Beverages Associations – De Europese Unie voor Drankenfabrikanten) begin 2006 maakte met het EU Platform rond Gezondheid, Voeding en Fysieke Activiteit. 
Deze internationale reclamecode betreft marketing naar kinderen, de aanwezigheid in scholen, informatie naar consumenten en het aanmoedigen van keuze.

Reclamecode van FEVIA en UBA

De Belgische Federatie van de Voedingsindustrie en de Unie van Belgische Adverteerders ontwikkelden ook een zelfregulerende code, die stelt dat reclame de promotie van een gezonde levensstijl en eetgewoontes niet in de weg mag staan, en dat we geen excessieve consumptie mogen aanmoedigen. Ook hiermee waken we vooral over duidelijkheid en eerlijkheid naar jongeren.

Zelfregulering werkt

De Internationale Alliantie van Voedings- en Drankenproducenten (International Food and Beverage Alliance of IFBA) publiceerde in april 2015 de resultaten van een onafhankelijke audit door Accenture van hun wereldwijd beleid inzake Marketing en Reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar. 
De belangrijkste conclusies voor 2014 waren dat de naleving door de industrie:

  • 88% bedroeg voor TV-reclame

  • 100% voor print campagnes

  • en 99% voor online communicatie.

Meer communicatie over energiedranken

Unesda, de federatie van de Europese frisdrankindustrie, maakte de voorbije jaren werk van een Code voor Energiedranken: in mei 2010 werd deze goedgekeurd. Hiermee engageert onze sector zich om het etiket van energiedranken te verduidelijken, aan te sporen tot een consumptie met mate en zo expliciet aan te geven dat deze niet geschikt zijn voor bepaalde doelgroepen. Deze code werd overgenomen door de Belgische frisdranksector.

Coca-Cola gebruikt de duidelijke vermelding ‘niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en mensen die gevoelig zijn voor cafeïne’, voor al zijn/haar drankjes die cafeïne bevatten. In de verkoop en marketing maken we ook geen claims over de combinatie van energiedranken met alcohol.