| afdrukken | bewaren |

Conform met de van toepassing zijnde wet, informeert sa Coca-Cola Services nv (“Coca-Cola”) u, door dit beleid, over de manier waarop wij Cookies gebruiken op dit digitaal platform(de « Site ») en hoe u ze kan beheren.

We kunnen dit Cookiebeleid te allen tijde wijzigen. Alle wijzigingen in dit Cookiebeleid wordenvan kracht wanneer we het bijgewerkte Cookiebeleid beschikbaar maken op of via de Site.

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer of mobielapparaat wanneer u een internet site bezoekt of een mobiele app gebruikt. Ze worden heelveel gebruikt om websites te laten werken, of beter, doeltreffender te laten werken. Websiteskunnen deze bestanden namelijk lezen en schrijven, waardoor ze u herkennen en belangrijkeinformatie kunnen onthouden, zodat uw gebruik van een website gemakkelijker wordt.

Bijvoorbeeld, indien de cookie uw log in niet zou valideren, zou de website uw profiel nietkunnen tonen. Of de website zou iedere keer een boodschap moeten weergeven ‘sorry, udient in te loggen’ aangezien deze niet zou kunnen onthouden wie u bent.

Deze website gebruikt bepaalde cookies om u de best mogelijke ervaring te kunnengaranderen, en gebruiken enkel cookies waarvan we denken dat deze nuttig en nodig zijn.
Ter nakoming van de van toepassing zijnde regelgeving, hebben we de cookies die wegebruiken gedetailleerd opdat u zou kunnen beslissen het gebruik van cookies op onzewebsites en apps volledig te desactiveren en/of de cookies te verwijderen.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

Hieronder sommen we de verschillende soorten cookies op die gebruikt kunnen worden opde Site. Houd er rekening mee dat voor zover de via cookies verzamelde informatiepersoonlijke informatie omvat, de bepalingen in het Privacybeleid van toepassing zijn en eenaanvulling vormen op dit Cookiebeleid.

Essentiële Cookies.
Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de Site te laten werken en zorgen ervoor dat u erinkan bewegen en de diensten en functies erin kan gebruiken. Zonder deze absoluutnoodzakelijke cookies, zal de Site voor u niet zo vlot werken als we zouden willen, en is hetmogelijk dat we de Site of bepaalde diensten of functies die u aanvraagt niet kunnenaanbieden. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke data die voor marketing doeleinden
gebruikt zouden kunnen worden noch onthouden deze bezochte pagina’s op de site

Prestatie Cookies.
Deze cookies worden gebruikt om de werking van  de Site te verbeteren. Deze verzameleninformatie over hoe je de Site gebruikt, bijvoorbeeld, welke pagina’s je het meest bezoekt, en
of je foutmeldingen ontvangt. Ze verzamelen geen informatie die jou identificeert; alleinformatie is anoniem. 

Voorkeurscookies.
Voorkeurscookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en bieden ons demogelijkheid om taal en andere plaatselijke instellingen te onthouden en om de Sitedienovereenkomstig aan te passen. De informatie die deze cookies verzamelen kan anoniemblijven. Deze cookies mogen geen andere internet sites of applicaties registreren die ubezoekt.

Trackingcookies van sociale plug-in.

Dergelijke cookies worden gebruikt om bezoekers en leden van de Site op te volgen voormarktonderzoekanalyses en productontwikkeling.Deze leveren advertenties of boodschappen relevant voor jou en je interesses. Soms zijn
doelgerichte cookies gelinkt aan andere sites, zoals bijvoorbeeld Facebook.

Binnen deze vier categorieën cookies worden cookies onderverdeeld in tijdelijke (‘Sessie’)cookies of eerder langetermijn (‘Aanhoudende’) cookies.

 ‘Sessie’ cookies linken je handelingen enkel in een sessie. Deze ‘sessie’ start zodra de
pagina van de site geopend wordt en wordt weer beëindigt wanneer deze gesloten wordt.Daarna wordt de cookie permanent verwijderd.We spreken van ‘Aanhoudende’ cookies wanneer de cookie voor een bepaalde periode op
je telefoon of computer blijft. Ze worden automatisch geactiveerd wanneer je een bepaaldewebsite of app bezoekt.
 Een ander onderscheid wordt gemaakt tussen eigen cookies en cookies die derdentoebehoren. Een eigen cookie is ingesteld door de Site die je bezoekt, waar een cookie vanderden ingesteld wordt door iemand anders. Coca-Cola zal cookies van derden enkelaanvaarden wanneer deze intern goedgekeurd zijn. 

CATEGORISATIE VAN COOKIES VOOR DIT DIGITAAL COCA-COLA PLATFORM

Essentiële Cookies
Coca-Cola gebruikt enkel essentiële cookies om:

 1. Elementen zoals informatie die je ingegeven hebt op formulieren wanneert je door verschillende pagina’s navigeert in een enkele web browser of app te onthouden
 2. Jou als ingelogd te registreren op dit digitaal platform
 3. Ervoor te zorgen dat je met de juiste service op de Site in contact staat wanneer we veranderingen doorvoeren aan de werking hiervan

Cookies die Coca-Cola gecategoriseerd heeft als essentieelzullen NIET gebruikt worden om:

 1. Informatie te verzamelen die gebruikt zou kunnen worden voor het adverteren van producten of services naar jou toe
 2. Je voorkeuren of gebruikersnaam te onthouden voor een periode langer dan je huidige bezoek

Wanneer u gebruik maakt van de Site accepteert u het gebruikt van essentiële cookies.

Mocht u deze cookies verhinderen kunnen wij uw veiligheid niet langer garanderen nochvoorspellen hoe de Site zich zal gedragen.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die door Coca-Cola aanzien worden als essentieel

NOM*   DESCRIPTION                             EXPIRATION             
IfLogin Dit slaat data op die gerelateerd is aan wanneer u inlogt op de Site als geregistreerd gebruiker Dit staat ingesteld om na 7 uur te vervallen

*Eventueel worden aangepast gebruikte cookies

Prestatie Cookies

Coca-Cola gebruikt prestatie cookies om:

 1. Statistieken te voorzien over hoe de Site gebruikt worden
 2. Ons te helpen bij het verbeteren van de de Site door eventuele fouten die voorkomen op te volgen
 3. Verschillende designs van de Site te testen

Cookies die Coca-Cola als prestatie cookies gecategoriseerd heeft zullen NIET gebruikt worden om:

 1. Jouw voorkeuren of gebruikersnaam te onthouden voor een periode langer dan je huidige bezoek
 2. Sommige van deze cookies worden voor ons beheerd door andere bedrijven maar we staan deze bedrijven niet toe de cookies te gebruiken voor andere doeleinden dan deze opgesomd hierboven

Wanneer u de Site gebruikt gaat u akkoord met het gebruik van prestatie cookies. Mocht udeze verhinderen dan kunnen wij niet garanderen hoe onze site zich zal vertonen.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die door Coca-Cola aanzien worden als prestatie cookies:

NOM*   DESCRIPTION                             EXPIRATION                  
UX_LAG Deze slaat information op over de taal die je hebt geselecteerd op de Site Deze staat ingesteld om te vervallen na 1 jaar

*Eventueel worden aangepast gebruikte cookies

VoorkeurscookiesCoca-Cola gebruikt voorkeurscookies om:

 1. Bepaalde instellingen die je gebruikt hebt, zoals layout, text grootte, voorkeuren en kleuren te onthouden
 2. Te onthouden of we je reeds gevraagd hebben of je een enquete wil invullen
 3. Jou te tonen wanneer je uitgelogd bent op de Site (wanneer relevant)
 4. Informatie te delen met onze partners die een dienst leveren op de Site

Cookies die Coca-Cola gecategoriseerd heeft als voorkeurscookies zullen NIET geruikt worden om:

Jou te viseren met advertenties op de Site of op andere website en apps

Sommige van deze cookies worden voor ons beheerd door derden – waar dit het geval is
staan we de derde partij niet toe de cookies te gebruiken voor andere doeleinden dan dezeopgesomd hierboven


Je kan zelf beslissen of deze cookies al dan niet gebruikt worden maar het beëindigen van decookies kan betekenen dat we een bepaalde dienst niet langer kunnen leveren. Het is ookmogelijk dat het beëindigen van de cookies betekent dat we niet meer weten dat je eenbepaalde dienst niet wou.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die door Coca-Cola aanzien worden alsvoorkeurscookies:

NOM*    DESCRIPTION                             EXPIRATION                    
cookieName Deze wordt gebruikt om na te gaan of je het cookie beleid van de Site geaccepteerd hebt Deze staat ingesteld om na 30 dagen te vervallen

*Eventueel worden aangepast gebruikte cookies

Trackingcookies van sociale plug-in 

Hoewel we soms deze cookies gebruiken, gebruiken we geen enkele soort advertiserende
cookies.

Coca-Cola gebruikt trackingcookies van sociale plug-in om:

 1. Te verbinden met sociale netwerksites zoals Facebook®. Zij kunnen dan mogelijk deze informatie gebruiken om gerichte advertenties naar jou te sturen

Je kan zelf beslissen of deze cookies al dan niet gebruikt worden maar het beëindigen van de cookies kan betekenen dat we een bepaalde dienst niet langer kunnen leveren. Al deze cookies worden beheerd door andere bedrijven; je kan dus ook hun eigen tools gebruiken om ze te stoppen.

HOE COOKIES TE VERWIJDEREN

Wanneer je beslist dat je niet tevreden bent met het gebruik van cookies op de Site kan je deze gemakkelijk verwijderen vanuit de cookie folder in je browser. Je kan je browser ook zo instellen dat deze cookies blokkeert of een waarschuwing geeft voordat een cookie bewaard wordt op je computer.

Omdat er heel wat verschillende browsers zijn is het onmogelijk om voor al deze hier een handleiding te geven maar je kan de All About Cookies website raadplegen voor meer informative.

Voor wie Windows Explorer gebruikt volgen hier de stappen:

 1. Klik op ‘Windows Explorer’
 2. Selecteert de ‘zoek’ knop in de tool bar
 3. Geef het woord ‘cookie’ op als zoekterm voor ‘folders en bestanden’
 4. Kies ‘Mijn Computer’ in het ‘kijk binnen’ drop down menu
 5. Klik op ‘zoek nu’
 6. Selecteer en open de gevonden folders
 7. Klik om een cookie bestande te selecteren
 8. Klik op de ‘Delete’ knop om het cookie bestand te wissen

Heb je geen Windows Explorer, klik dan  op ‘Help’ in je ‘Start’ menu and zoek naar ‘cookies’ om informatie te vinden over hoe je de folder kan lokaliseren. 

Wanneer je dit doet kan je misschien bepaalde diensten op de Site – of op andere websites en apps - niet meer gebruiken.

CONTACT OPNEMEN

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen op: 

 cocacolabe@coca-cola.com

of schrijven naar het volgende adres:

T.a.v.: 

sa Coca-Cola Services nv 

Consumentendienst

Bergensesteenweg 1474

1070 Brussel