Buurtsportproject mikt op kwetsbare jongeren in heel Vlaanderen

In 23 Vlaamse steden en gemeenten kunnen jongeren uit aandachtswijken zich ook tijdens deze zomer sportief uitleven in het ‘Street Action’ project. Dat is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) in nauwe samenwerking met de betrokken sportdienst, jeugddienst en andere actoren, zoals straathoekwerking, die de nodige professionele begeleiding, materialen en terreinen ter beschikking stellen. The Coca-Cola Foundation zorgt voor de financiële ondersteuning, in het kader van de promotie van een actieve en gezonde levensstijl.

Maatschappelijk kwetsbare jongeren vallen vaak uit de boot als het aankomt op sporten en bewegen, want ze vinden niet altijd aansluiting bij een sportclub. Toch hebben ze evengoed nood aan een uitlaatklep en zinvolle tijdsbesteding. Street Action streeft ernaar om het gewone ‘rondhangen’ op pleintjes, in parken en op straten om te buigen tot iets positiefs. Sport blijkt daarbij een ideale hefboom te zijn om heel wat doelen te bereiken.

“Street Action staat voor een directe maar heel laagdrempelige aanpak”, zegt projectcoördinator Piet Van der Sypt. “We spreken de jongeren persoonlijk aan op straat, in hun vertrouwde buurt, maar ze komen en gaan wanneer ze willen. In samenspraak bepalen we welke sporten er aan bod komen, en zo krijgen ze vaak de smaak te pakken. Dat kan gaan van voetbal, tennis, dans, kickboksen, zwemmen tot breakdance en cheerleading. Er wordt ook afgewisseld met een filmpje, gezellig samenzijn of een kookactiviteit, waar meteen de koppeling met gezonde voeding wordt gemaakt.”

Leven in de brouwerij
De jongeren worden daarbij aangemoedigd om zelf dingen uit te zoeken, bijvoorbeeld het reserveren en organiseren van vervoer. Zo leren ze onbewust heel wat belangrijke vaardigheden als samenwerken en informatie opzoeken. Bovendien bevordert het buurtsportproject ook de sociale cohesie. Van der Sypt: “Street Action brengt op straat heel wat leven in de brouwerij zonder dat mensen uit de omgeving dit ervaren als overlast. Ze reageren positief en geïnteresseerd op het initiatief omdat ze merken dat de jongeren zich samen amuseren in een degelijk en veilig kader.”

Doorstroom
Vanaf 16 jaar worden de jongeren aangespoord om zelf coach te worden en verantwoordelijkheid op te nemen. In 2012 werd er in Boom, in samenwerking met het vormingsteam van JES VZW, voor het eerst een erkende opleiding georganiseerd waarmee de jongeren een officieel attest van animator in het jeugdwerk konden behalen. “Je merkt dat de jongeren echt fier zijn op hun prestatie. Er was zelfs een jongen die ons toevertrouwde dat dit het eerste diploma was dat hij ooit behaalde en hij vond het geweldig dat hij dit op zijn cv kon vermelden. Een enorme boost voor zijn zelfvertrouwen…”

Met de steun van The Coca-Cola Foundation
Via een bewustmakingscampagne en gerichte acties knoopt Coca-Cola de strijd aan met obesitas en levert het concrete inspanningen om een actieve en evenwichtige levensstijl te promoten. Voldoende lichaamsbeweging is in die context essentieel en dat is precies waar Street Action voor staat. “The Coca-Cola Foundation – de filantropische arm van The Coca-Cola Company – ondersteunt projecten voor lokale gemeenschappen over de hele wereld. Eén van de prioriteiten is het opzetten van programma’s die aansporen tot meer bewegen. Wij zijn dan ook erg blij dat we kunnen rekenen op hun interesse en steun”, zegt Van der Sypt.

Duurzame verankering van buurtsporten
Eind 2013 loopt het Street Action project in de eerste 8 gemeenten af. ISB hoopt een aantal interessante inzichten en conclusies te distilleren uit het wetenschappelijk onderzoek dat de VUB over dit sportinitiatief voert. Het is de bedoeling om dit nadien af te toetsen met de 15 nog lopende projecten en om Buurtsport duurzaam te verankeren in het beleid van elke gemeente of stad. Het hele project loopt nog tot eind 2014.

Voor meer informatie: www.streetaction.be