Ecologische voetafdruk verkleinen door eigen groene-energieproductie op te drijven

Naast de site van de mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine wordt vandaag een hydraulische turbine in gebruik genomen. Die is het resultaat van een samenwerking tussen de bottelarij, externe investeerders en de lokale en gewestelijke overheden. Met de turbine wil Chaudfontaine haar eigen groene-energieproductie opvoeren en zo haar ecologische voetafdruk verder verkleinen. Deze investering bevestigt de lokale verankering van de bottelarij en versterkt haar economische positie in de regio.

De groenste energie is de energie die je niet verbruikt. Deze visie past Chaudfontaine al meerdere jaren toe en met heel concrete resultaten: sinds 2005 verbruikt het bedrijf twee derde minder energie per liter water die wordt gebotteld. Daarnaast wil Chaudfontaine nog meer inzetten op duurzaam energiebeheer door zelf groene energie te produceren dankzij de unieke troeven van de natuur.


 

800.000 euro: resultaat van een regionaal partnership

De bottelarij ligt langs de oever van de Vesder. Dat bleek de ideale locatie voor de bouw van een hydraulische turbine omdat de installatie energie kan halen uit het hoogteverschil tussen een hoog- en een lagergelegen deel van de Vesder. Het water wordt door de turbine op zijn hoogste punt uit zijn natuurlijke bedding weggetrokken. Daar heeft het water namelijk de grootste potentiële energie. Die energie wordt door de turbine omgezet en doorgegeven aan een rotoras, die de energie verder verwerkt. Op het einde van het proces stroomt het water opnieuw in zijn natuurlijke bedding.

Voor de bouw van deze hydraulische installatie sloeg de bottelarij de handen in elkaar met het Waalse Gewest en de Gemeente Chaudfontaine. De turbine zal naar schatting 330 MWh groene energie per jaar produceren (wat overeenkomt met de gemiddelde jaarconsumptie van 94 gezinnen) voor jaarlijks 170 ton minder CO2-uitstoot.

Het totale bedrag van de financiering, 800.000 euro, is het resultaat van een partnerschap met de Gemeente Chaudfontaine, het Waalse Gewest en plaatselijke investeerders.

12% groene elektriciteit dankzij een unieke omgeving

De mineraalwaterbottelarij is niet aan haar proefstuk toe wat de productie van groene energie betreft. Chaudfontaine maakt nu al gebruik van de talrijke bronnen die de natuur in de omgeving te bieden heeft. Zo recupereert Chaudfontaine tijdens het bottelen de natuurlijke warmte van het mineraalwater om de gebouwen op de site te verwarmen en heeft het zonnepanelen geplaatst om elektriciteit te produceren. Sinds vandaag beschikt het bedrijf ook over een hydraulische turbine. Dankzij deze drie innovaties kan Chaudfontaine op eigen kracht in ongeveer 12% van haar elektriciteitsbehoefte voorzien. Daarmee is de mineraalwaterbottelarij uniek in de zoektocht naar innovatieve manieren om zoveel mogelijk groene energie te gebruiken. Maar Chaudfontaine wil haar ecologische voetafdruk nog verder verkleinen en onderzoekt nu al de mogelijkheid om een windturbine te installeren op de site.

Een prioriteit: de bron beschermen voor toekomstige generaties

Chaudfontaine investeert niet alleen in duurzaam en verantwoord energiemanagement. Het bedrijf heeft in de regio talrijke initiatieven op touw gezet om de infiltratiezone te beschermen. Want dat is haar belangrijkste missie voor de toekomst. Sinds 2008 werden lokaal 590 beschermingsmaatregelen uitgewerkt die tegen 2020 gerealiseerd moeten zijn. Het totale kostenplaatje bedraagt 1,8 miljoen euro. ‘Vandaag zijn al 430 van die initiatieven uitgevoerd. Daarmee zitten we aan 80% van onze uiteindelijke doelstelling’, zegt Frédéric Godier, directeur van de mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine. ‘Door op lange termijn te denken en te anticiperen op mogelijk risico’s op vervuiling, willen we ervoor zorgen dat ook de volgende generaties nog van dit uitzonderlijk zuivere kwaliteitswater kunnen genieten.’Het unieke en zuivere mineraalwater van Chaudfontaine: al 90 jaar de trots van de regio

De medewerkers van de bottelarij en de inwoners van de regio zijn zich meer dan ooit bewust van de unieke eigenschappen van het mineraalwater van Chaudfontaine. Het is een geologische schat en een bron van fierheid. Het water legt een reis af die begint op 1600 meter diepte en die meer dan 60 jaar duurt. Wanneer het water helemaal tot boven is geborreld en de oppervlakte bereikt, heeft het een temperatuur van 37°C. Onderweg wordt het op natuurlijke wijze gefilterd en beschermd tegen vervuiling, vandaar dat het zo buitengewoon zuiver is. Chaudfontaine is een van de zeldzame waters nagenoeg zonder nitraten. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt het water van Chaudfontaine als een wereldwijde referentie vanwege zijn lage tritiumgehalte, wat een bewijs is dat het water er erg lang over doet om naar de oppervlakte te komen.

Belangrijke economische speler in de regio

Sinds 1926 is Chaudfontaine prominent aanwezig in de regio en vervult het een belangrijke economische en sociale functie. Vandaag telt de bottelarij 148 medewerkers. Jaarlijks wordt er 147 miljoen liter water gebotteld, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de Belgische (78%) en Nederlandse (21%) markt.


 


Meer informatie vind je in het volledige persdossier of op www.cocacolabelgium.be

De infografiek kan je hier bekijken.