Amper 24% van de Belgische jongeren voelt zich verbonden met de natuur (onderzoek)

Belgische jongeren tussen 18 en 35 jaar houden van de natuur en beseffen dat het belangrijk is om het milieu te respecteren. Dat bewustzijn staat in schril contrast met hun milieukennis die duidelijk te wensen overlaat: hoewel 47% van de jongeren het klimaat, het milieu en de natuur hoekstenen vindt van onze samenleving, blijkt dat 56% van hen een wel erg beperkte en zeer oppervlakkige milieukennis heeft. Dat blijkt uit een onderzoek(*) dat Indiville uitvoerde in opdracht van Chaudfontaine. Naar aanleiding van die enquête organiseert Chaudfontaine vanaf 19 april een reizende tentoonstelling in de stad die Belgische jongeren uitnodigt hun band met Moeder Natuur aan te halen, om hen eraan te herinneren dat die natuur overal rondom is, soms op plaatsen waar we dat niet verwachten.

Houd jij van de natuur? Is respect voor het milieu belangrijk? Dat zijn zo van die vragen waar iedereen volmondig 'ja' op antwoordt. Hoewel onze houding ten opzichte van Moeder Natuur doorgaans positief is, moeten we onze kennis over haar ontegenzeggelijk verder uitdiepen. Het onderzoek dat Indiville uitvoerde in opdracht van Chaudfontaine kon de vinger niet duidelijker op de wonde leggen: de natuur belangrijk vinden wil niet zeggen dat we ermee bezig zijn of dat we er iets van afweten, verre van! 

Een beperkte kennis door een gebrek aan tijd of belangstelling

63% van de bevraagde jongeren is van mening dat de kwaliteit van lucht en water, het milieu en het klimaat prioriteiten moeten zijn voor onze maatschappij, veel meer dan economie, cultuur en technologie.  Maar als hun gevraagd wordt hun kennis over die natuur te beoordelen, zegt 56% er onvoldoende van af te weten. Slechts 9% van de ondervraagden claimt alles over het milieu te weten!

Op de vraag: "Voel je je verbonden met de natuur?" antwoordt amper 24% 'ja', hoewel 54% van hen er tijd in heeft doorgebracht. Ze komen dus in de natuur, zonder zich er erg in te interesseren.

Drinkwater: 25% weet niet waar het vandaan komt

Opgroeien in een gezonde leefomgeving en gezond eten en drinken behoren ook tot de prioriteiten van jongeren: hoewel 84% de mening is toegedaan dat elke dag water drinken belangrijk is, controleert maar 32% waar dat water vandaan komt.

Eerste verrassende overtuiging: 20% van de ondervraagden denkt dat je geen natuurlijk mineraalwater in flessen kunt kopen. Wat dat natuurlijk mineraalwater betreft, en we nemen Chaudfontaine als voorbeeld, zien we dat 21% denkt dat het water afkomstig is uit de bergen, 39% denkt van een bron en 14% van onder de grond. 25% heeft geen flauw benul waar het vandaan komt.

Een reizende tentoonstelling om onze band met de natuur te herstellen

"De resultaten van dat onderzoek zijn verbijsterend", onderstreept Céline Van den Rijn, marketingdirecteur van Coca-Cola België. "Ze bewijzen dat een gevoel en een concrete ervaring in de natuur voor jongeren twee heel aparte zaken zijn. Daarom willen we die band op een eenvoudige manier herstellen, aan de hand van een reizende tentoonstelling die verschillende steden aandoet in België: Chaudfontaine, Brussel en Gent. Het grote publiek kan er macrofoto's bewonderen van verschillende natuurlijke elementen die een rol spelen in de filtering van Chaudfontaine: zand, klei, kalkrots of micro-organismen." 

In totaal zullen er 6 panelen verspreid staan in de stad, op plaatsen die volledig uit die natuurlijke elementen bestaan. Die didactische hulpmiddelen illustreren op een begrijpelijke manier de buitengewone reis die het water van Chaudfontaine onder de grond aflegt. "Zo willen we de consument doen stilstaan bij het wonder dat onze natuur is", besluit Céline Van den Rijn. Meer informatie is beschikbaar op de Facebook-pagina.

Begin april lanceerde Chaudfontaine ook een nieuwe mediacampagne onder de naam 'Natuurlijk verrassend'. De campagne loopt tot eind 2018. Het doel is om het natuurlijke karakter van het mineraalwatermerk nog beter in de verf te zetten en Belgen te inspireren om door Chaudfontaine terug wat dichter bij de natuur te komen. In de campagne wordt ook aandacht besteed aan de nieuwste telg in de Chaudfontaine-familie: Chaudfontaine Fusion Watermeloen & Komkommer. Chaudfontaine Fusion biedt zo nog meer variëteit in het segment van de suikervrije dranken.

(*) Onderzoek uitgevoerd door Indiville in opdracht van Chaudfontaine, bij een online panel van 1062 personen tussen 18 en 35 jaar, van 22 tot 30 maart 2018.

Download de infografiek hier.

infographic-chf.png