We bedanken de actievoerders om deze problematiek onder de aandacht te brengen. We zijn uiteraard ook van mening dat plastic afval zo veel mogelijk moet worden ingezameld en niet in de natuur thuishoort. Het debat over statiegeld is complex en geen ja/nee vraag. We kijken wel uit naar constructieve gesprekken met alle betrokken partijen.

In het kader daarvan hebben we begin november ons nieuwe actieplan voor duurzaamheid ‘Dit is Vooruit’ gelanceerd, dat focust op onze dranken, verpakkingen en de samenleving. Zie ook op: http://nl.cocacolabelgium.be/duurzaamheid/dit-is-vooruit.

Vijf concrete engagementen tegen het jaar 2025 gaan specifiek over verpakkingen:

1. We zullen ervoor zorgen dat 100% van onze verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar is.
2. We zullen met lokale en nationale partners samenwerken om 100% van onze verpakkingen in West-Europa – en dus ook in België – in te zamelen.
3. We zullen ervoor zorgen dat ten minste 50% van het materiaal in onze petflessen afkomstig is van gerecycleerd plastic.
4. We zullen de kracht van onze merken inzetten om iedereen te stimuleren om te sorteren.
5. We zullen het voortouw nemen op het vlak van duurzame verpakkingen, met onder andere hernieuwbare materialen en slimme nieuwe manieren om het verpakkingsafval te verminderen.

In België hebben we sinds meer dan 25 jaar een goed werkend systeem van ophaling via FostPlus. Zo wordt 90% van de drankenverpakkingen (drankkarton, PET en blik) ingezameld via de PMD-zak en dus gerecycleerd. Voor elk van onze verpakkingen hebben we de voorbije jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van de duurzaamheid. Zo zijn al onze flessen en blikjes voor 100% recycleerbaar en hebben we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal verminderd. Bovendien maken we onze verpakkingen zo licht mogelijk en hebben we ons ertoe verbonden de hoeveelheid gerecycleerd en/of hernieuwbaar materiaal in onze petflessen tegen 2025 van 25% naar 50% te verhogen.

Coca-Cola is niet per se gekant tegen het principe van statiegeld, maar er moet wel rekening worden gehouden met de socio-economische realiteit van elk land. We geloven dan ook in de kracht van het Belgische ophaalsysteem via FostPlus. Zo wordt 90% van de drankenverpakkingen (drankkarton, PET en blik) ingezameld via de PMD-zak en dus gerecycleerd. Daarom zijn wij bereid om verder constructief samen te werken met alle betrokken partijen en staan wij steeds open voor dialoog als het op dit thema aankomt. Het is door een optimale samenwerking tussen verschillende actoren en door de bewustwording van het zwerfvuilprobleem te vergroten, dat we tot de beste oplossingen zullen komen. Zie o.m. alle initiatieven die vandaag genomen worden door de Mooimakers en Bewapp, die wij heel actief ondersteunen vanuit Coca-Cola.