We hebben kennisgenomen van de rechterlijke beslissing om het hoger beroep van Coca-Cola af te wijzen. Eerst en vooral willen wij graag benadrukken dat wij sterk meeleven met wat Mevrouw Steegmans is overkomen. Daarnaast ligt de afwijzing van ons hoger beroep moeilijk voor ons. De hoogste kwaliteit en veiligheid van onze producten is voor ons het allerbelangrijkste wat er is.

Het is niet omdat wij er niet in slagen het bewijs te leveren dat het flesje zonder zinkchloride de mineraalwaterbottelarij verliet, dat het flesje ook werkelijk gecontamineerd was toen het de bottelarij verliet. De rechtbank zegt enkel dat Coca-Cola European Partners er niet in slaagt het (moeilijke) bewijs te leveren. Bovendien zijn we in 2013 ook onmiddellijk een intern onderzoek gestart en hebben de betreffende productiebatch bekeken. De retentiestalen uit ons productieproces vertonen geen afwijkingen en alle productieregistraties wijzen op een normaal productieproces. Daarnaast hebben we geen andere klachten ontvangen over dit product.

We zullen in de komende tijd overwegen of we verdere juridische stappen ondernemen.