Gouden certificaat bekroont 10 jaar duurzame inspanningen en investeringen

Als referentie voor natuurlijk mineraalwater tekent Chaudfontaine voor een duurzame primeur. De mineraalwaterproducent ontvangt als eerste in de sector het gouden ‘European Water Stewardship’-certificaat . Een bekroning voor de jarenlange inspanningen en investeringen om het waterverbruik terug te dringen. Tegelijk koppelt Chaudfontaine een duurzaam watermanagement aan een doordacht energiebeleid én maatregelen voor de bescherming van de bron. “Als je weet dat ons natuurlijk mineraalwater 60 jaar ondergronds reist en van een unieke kwaliteit is, dan is denken op lange termijn de enige juiste keuze. Het waterbeleid in Chaudfontaine is een parel in onze duurzaamheidsstrategie”, aldus Jean-Louis Cornet, hydrogeoloog en productiedirecteur van de site van Coca-Cola Enterprises dat 10 jaar geleden de mineraalwaterbottelarij overnam.

Duurzaam certificaat: European Water Stewardship (EWS)

Chaudfontaine is de allereerste mineraalwaterbottelarij die erkend wordt voor haar duurzaam watermanagement. Concreet bekroont het gouden EWS-certificaat de jarenlange inspanningen om de thermale bron te beschermen en het watergebruik tot het strikte minimum te beperken.

De afgelopen 10 jaar – sinds Chaudfontaine deel uitmaakt van Coca-Cola Enterprises – heeft de plant haar waterefficiëntie dan ook sterk verbeterd. Terwijl er in 2005 nog 4,53 liter water nodig was voor het bottelen van 1 liter Chaudfontaine, is dat vandaag nog maar 1,56 liter. Het zuiniger omspringen met water is het gevolg van technologische innovaties, efficiëntere productieprocessen, een grondige monitoring én het dagelijkse engagement van de medewerkers.

Sabine von Wirén Lehr, European Water Stewardship Director: “Het implementeren van de EWS-norm heeft alle inspanningen van Chaudfontaine inzake watermanagement samengebracht, waardoor een coherente en geïntegreerde evaluatie van de waterprestaties van Chaudfontaine mogelijk was. Chaudfontaine heeft met uitstekende prestaties op het vlak van waterbeheer, waterkwaliteit en -kwantiteit en de bescherming van ecosystemen duidelijk aangetoond dat het op een duurzame en verantwoorde manier met water omgaat. Er is altijd nog ruimte voor verbetering, maar met het Gold Level EWS-certificaat is Chaudfontaine op de goede weg.”

Bovendien heeft Chaudfontaine nog ambitieuze plannen in waterefficiëntie. Jean-Louis Cornet, productiedirecteur en hydrogeoloog: “In 2020 willen we Chaudfontaine nog zuiniger produceren. In dat opzicht is het gouden ‘European Water Stewardship’-certificaat een mooie stimulans om verder te gaan op onze duurzame weg. Sinds jaar en dag is Chaudfontaine een referentie wat de zuiverheid van haar natuurlijk mineraalwater betreft. Vandaag geldt onze site ook als standaard in watermanagement, een knappe prestatie én een hele eer.”

Bescherming van de waterbron

Coca-Cola Enterprises wordt in zijn duurzame aanpak ondersteund door de lokale gemeenschap van Chaudfontaine en werkt nauw samen met het Waalse Gewest. Zo werkt de onderneming sinds 2008 aan een grootschalig project om de natuurlijke bron en de zuiverheid van het water te beschermen. Dit engagement kwam er met de hulp van de lokale inwoners en de steun van de Universiteit van Luik en de gemeente Chaudfontaine.

Allereerst werd, in samenwerking met de universiteit, nauwkeurig de infiltratiezone bepaald: 250 hectare. In deze regio werden meer dan 1.000 woningen bezocht en alle vervuilingrisico’s in kaart gebracht: van tankstations en stookolietanks over veehouderijen tot rioleringen. Vandaag zijn er intussen al 300 tanks aangepast of vervangen. In totaal zal Coca-Cola Enterprises zo’n 500 maatregelen nemen om de lokale natuur en dit uitzonderlijke patrimonium te beschermen. Het project loopt tot 2015 en geniet de financiële steun van het Waalse Gewest. De totale investering bedraagt circa 1,3 miljoen euro.

Jean-Louis Cornet: “Het water van Chaudfontaine is uniek in zijn soort. Het natuurlijk mineraalwater legt een weg af van meer dan 60 jaar, tot op 1.600 meter diepte. Uitzonderlijke geologische omstandigheden beschermen het water tegen elke vorm van vervuiling. Het is logisch dat we bijdragen waar we kunnen. Door op lange termijn te denken en te anticiperen op mogelijke risico’s, kunnen ook de volgende generaties genieten van dit zuivere kwaliteitswater.”

Investering in waterturbine

De overheid heeft intussen ook het licht op groen gezet voor de bouw van een waterturbine in de Vesder dichtbij de productievestiging van Chaudfontaine. De totale investeringskost – gedragen door verschillende partners, waaronder een aparte vennootschap die de groene energie zal beheren – bedraagt meer dan 900.000 euro.

Op termijn zal de waterturbine jaarlijks 380.000 kWh groene energie opwekken, goed voor 2 tot 3% van het elektriciteitsverbruik van de Chaudfontaine-site en 150 ton minder CO2-uitstoot per jaar, het equivalent van het jaarverbruik van 100 gezinnen. De waterturbine is een mooi vervolg in de duurzaamheidsstrategie van Coca-Cola Enterprises. De groep wil tegen 2020 15% van de energie verbruikt in de productievestigingen halen uit lokale, hernieuwbare of koolstofarme energiebronnen. Door de combinatie van de geothermische installatie die nu al actief is en de waterturbine, zal die doelstelling in Chaudfontaine behaald kunnen worden.

Ook ambitieus energiebeleid

Duurzaamheid zit in het DNA van Chaudfontaine. Coca-Cola nam de bottelarij in 2003 over en investeerde sindsdien 103,5 miljoen euro. Niet alleen verminderde het bedrijf het waterverbruik in het productieproces, ook op het vlak van energie tekent Chaudfontaine indrukwekkende cijfers op. In 8 jaar is Coca-Cola Enterprises erin geslaagd om het energieverbruik terug te dringen met 60%, van 267,4 kWh per 1.000 liter gebotteld water in 2005 naar 106,3 kWh in 2013.

Uniek hierbij is de recuperatie van de natuurlijke warmte van het mineraalwater bij het bottelen, om daarmee de site te verwarmen. Coca-Cola heeft ook geïnvesteerd in efficiëntere productielijnen en thermische isolatie maar ook de oprichting van een gespecialiseerd energieteam dat nauwgezet het verbruik opvolgt en snel ingrijpt waar nodig. In 2011 werd het eerste ISO 50001-certificaat in België uitgereikt aan deze site voor zijn uitzonderlijk energiemanagement.

De continue energie-inspanningen kaderen binnen de globale duurzame aanpak van Coca-Cola Enterprises. Het bedrijf heeft de wereldwijde ambitie om, tegen 2020, de ecologische voetafdruk van zijn dranken met een derde te verminderen. Bovendien heeft Coca-Cola Enterprises zich als doel gesteld om meer verpakkingen te recycleren dan er gebruikt worden.

Over Chaudfontaine – www.chaudfontaine.com

Chaudfontaine geldt als tweede belangrijkste merk van natuurlijk mineraalwater in België. Vandaag bemannen 190 vaste medewerkers de 3 productielijnen die jaarlijks ruim 13,65 miljoen kratten water produceren, goed voor een productie van 160 miljoen liter water per jaar. Daarvan is 79% bestemd voor België, 20% voor Nederland.

Over Coca-Cola in België en Luxemburg

‘Coca-Cola’ bestaat in België en Luxemburg uit verschillende bedrijven. Coca-Cola Services, een filiaal van The Coca-Cola Company, is eigenaar van de merken, staat in voor de consumentenmarketing en verkoopt het basisconcentraat aan Coca-Cola Enterprises Belgium en Coca-Cola Enterprises Luxembourg. Deze produceren, verdelen en/of verkopen Coca-Cola, Coke Zero, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Aquarius, Nalu, Burn, Minute Maid, Nestea, Nordic Mist, Chaudfontaine, Capri-Sun, Monster, Viva en Rosport. Per dag worden er in België en Luxemburg meer dan 10 miljoen dranken van de verschillende Coca-Cola merken geserveerd.

Coca-Cola bouwt sterke merken van de hoogste kwaliteit die passen binnen een evenwichtige levensstijl. Voor haar activiteiten heeft Coca-Cola in de Belux ongeveer 2.800 medewerkers verdeeld over 8 sites. Coca-Cola integreert duurzaamheid in haar bedrijfsactiviteiten en focust op die domeinen waar de raakvlakken van haar activiteiten op de omringende leefwereld het grootst zijn. Op milieuvlak betekent dit dat er naast energie ook aandacht wordt besteed aan efficiënt watergebruik en duurzame verpakkingen