Om je een ijskoude frisdrank te serveren, zetten we onze koelapparatuur in. Denk maar aankoelers, drankautomaten of tapinstallaties. Deze toestellen zijn goed voor meer dan 32% vanonze totale CO2-bedrijfsuitstoot. Om onze CO2-voetafdruk tegen 2020 met de helft teverminderen (tegenover 2007), investeren we volop in zuinigere koelapparatuur.

In 2015 maakten onze klanten in België en Luxemburg gebruik van in totaal 49.352 koelers, 29.878automaten, 570 tapinstallaties en ook 26 warmedrankenautomaten. Deze apparaten zijn samenverantwoordelijk voor meer dan 32% van onze CO2-bedrijfsuitstoot. We blijven dan ook innoveren enzoeken naar de meest energiezuinige oplossing. Senior CSR Manager Inge Polspoel maakt dieambities concreet. “Tegen 2020 is het onze ambitie om de CO2-voetafdruk van onze koeltoestellengemiddeld met 50% te verminderen ten opzichte van 2007. Voor België en Luxemburg hebben wedie doelstelling bijna bereikt met al 46% minder CO2-uitstoot.”

Dat we in België en Luxemburg de CO2-uitstoot van deze toestellen al sterk konden terugbrengen,danken we aan de vernieuwing van de apparaten, maar ook aan de inzet van efficiënte technologie.

"Tegen 2020 is het onze ambitie om de CO2-voetafdruk van onzekoeltoestellen gemiddeld met 50% te verminderen ten opzichte van 2007."


Nieuwe toestellen

Nieuwe koeltoestellen aankopen is de meest energie-efficiënte oplossing voor toestellen op heteinde van hun levenscyclus. We proberen hierop maximaal in te zetten. Lukt een vervanging niet,dan is het economisch en ecologisch voordeliger om koelautomaten op te knappen met onderdelenvan afgedankte toestellen. “Nieuwe koeltoestellen die we aankopen moeten 40% minder energieverbruiken dan een gelijkaardig toestel aangekocht in 2000”, zegt Inge Polspoel over de vernieuwing.
Waarop letten we dan concreet? De nieuwe toestellen zijn vrij van het koudemiddel HFC(hydrofluorkoolwaterstof), we kopen geen open koelers meer aan die breder zijn dan een meter enwe voorzien alle bestaande bredere toestellen van deuren. “57% van alle open koelers is uitgerustmet deuren, goed voor een gemiddelde energiebesparing van 50% per toestel”, weet Inge Polspoel.“Eerst werden de breedste koelers van 1,9 m van deuren voorzien, nu werken we verder aan hetombouwen van de smallere koelers van 1 en 1,3 meter.” Onze vestiging in Anderlecht speeltoverigens een belangrijke rol in de evolutie naar energie-efficiënte koeltoestellen. Ze staat in voor deontwikkeling en het onderhoud van de koelinstallaties in Europa, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. 

Slimme toestellen

Naast de vernieuwing komt technologie van pas om de koelapparaten minder CO2 te laten uitstoten.Om koelers en automaten met energie-efficiënter te maken voeren we sinds 2010 stapsgewijs eenenergiemanagementsysteem in. “Dat reageert op signalen in de omgeving zoals de verlichting aan-en uitschakelen, intensiteit koeling aanpassen) en tot 35% energie bespaart per toestel. Vandaag is67% van onze toestellen (die in aanmerking komen voor deze technologie) uitgerust met zo’n slimenergiemanagementsysteem. Daarnaast heeft 35% van onze koeltoestellen energie-efficiënteledverlichting.