1. Wat is de hoofdactiviteit van Coca-Cola?
 2. Waar staat het hoofdkantoor van Coca-Cola?
 3. Wie leidt The Coca-Cola Company en Coca-Cola European Partners?
 4. Hoeveel medewerkers heeft Coca-Cola?
 5. Wat is de omzet van The Coca-Cola Company?
 6. Sinds wanneer is Coca-Cola actief in België en Luxemburg? 
 7. Waarom bestaat Coca-Cola in België en Luxemburg uit verschillende bedrijven?
 8. Hoe kan ik solliciteren voor een job bij Coca-Cola?
 9. Hoeveel Coca-Colaproductievestigingen zijn er in België?
 10. Hoeveel frisdrank produceert Coca-Cola in België?
 11. Kan ik een bezoek brengen aan Coca-Cola?
 12. Hoe kom ik aan informatie over Coca-Cola voor een studieopdracht of presentatie?
 13. Is er een winkel in België waar ik Coca-Cola merchandise kan kopen?
 14. Wat houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen in voor Coca-Cola?
 15. Waar kan ik het duurzaamheidsverslag van Coca-Cola vinden?
 16. Waar kan ik als consument terecht als ik een vraag heb of een klacht? 
 17. Waarom is innovatie zo belangrijk voor Coca-Cola?
 18. Is Coca-Cola een veilig bedrijf?
 19. Werkt Coca-Cola aan diversiteit in zijn personeelsbestand?
 20. Hoe zit het met de activiteiten van Coca-Cola in Israël en de Palestijnse gebieden?
 21. Ik vind een antwoord niet, kan ik zelf een vraag stellen?

 

 1. Wat is de hoofdactiviteit van Coca-Cola?
  Coca-Cola is actief in de markt van de niet-alcoholische dranken: frisdranken, waters, fruitsappen, sportdranken, energiedranken en ijsthees.

 2. Waar staat het hoofdkantoor van Coca-Cola?
  Het hoofdkantoor van The Coca-Cola Company bevindt zich in Atlanta, in de Verenigde Staten. Dat van Coca-Cola European Partners is in Uxbridge, UK
  Voor België en Luxemburg is het kantoor van zowel Coca-Cola Services, een dochteronderneming van The Coca-Cola Company, als Coca-Cola European Partners Belgium & Luxemburg, gevestigd in Brussel.

 3. Wie leidt The Coca-Cola Company en Coca-Cola European Partners?
  Sinds 1 juli 2008 is Muhtar Kent de CEO van The Coca-Cola Company. John Brock is CEO van Coca-Cola European Partners. Ben Bijnens en Etienne Gossart zijn respectievelijk Country Director België en Luxemburg voor Coca-Cola Services (maakt deel uit van The Coca-Cola Company) en Coca-Cola European Partners.

 4. Hoeveel medewerkers heeft Coca-Cola?
  Er zijn wereldwijd 146.200 medewerkers in dienst bij The Coca-Cola Company en de verschillende bottelaars. Daarvan werken er iets meer dan 2.500 in België en Luxemburg.

 5. Wat is de omzet van The Coca-Cola Company?
  In 2015 was de omzet van The Coca-Cola Company $44,3 miljard.
  ·       Bezoek voor meer financiële informatie over The Coca-Cola Company http://www.coca-colacompany.com/investors
  ·       Bezoek voor meer financiële informatie over Coca-Cola European Partners  https://www.ccep.com

 6. Sinds wanneer is Coca-Cola actief in België en Luxemburg? 
  Coca-Cola werd in 1927 geïntroduceerd in Belgïe. We zijn er trots op dat we al bijna 90 jaar actief zijn in Belgïe.

 7. Waarom bestaat Coca-Cola in België en Luxemburg uit verschillende bedrijven?
  Coca-Cola wordt in België en Luxemburg vertegenwoordigd door twee bedrijven: Coca-Cola Services, onderdeel van The Coca-Cola Company, en Coca-Cola European Partners.

  Coca-Cola Services (CCS) maakt deel uit van The Coca-Cola Company (TCCC). De onderneming telt in België 213 medewerkers (eind 2015). The Coca-Cola Company en haar filialen zijn eigenaar van de merken, verzorgen de consumentenmarketing en verkopen de basisconcentraten aan de bottelaars. In Anderlecht bevindt zich het tweede grootste Coca-Cola-innovatiecentrum wereldwijd. Er wordt gewerkt aan nieuwe producten, verpakkingen, kwaliteitssystemen en koelapparatuur.

  Coca-Cola European Partners Belgium (CCEPB) en Coca-Cola European Partners Luxembourg (CCEPL) zijn dochtermaatschappijen van Coca-Cola European Partners plc. Dit is de grootste bottelaar(op vlak van omzet) van de producten van de merken van The Coca-Cola Company wereldwijd. CCEPB en CCEPL produceren, verdelen en verkopen de dranken via verschillende kanalen.

 8. Hoe kan ik solliciteren voor een job bij Coca-Cola?
  We hebben volop vacatures in verschillende functies en opleidingsniveaus. Bekijk openstaande functies hier.

 9. Hoeveel Coca-Colaproductievestigingen zijn er in België?
  In België heeft Coca-Cola European Partners drie productievestigingen: in Gent, Antwerpen en Chaudfontaine. Het bedrijf heeft ook vier distributiecentra: in Antwerpen, Gent, Heppignies en Hasselt. Er is ook een technisch servicecenter voor koeltoestellen in Londerzeel. 

 10. Hoeveel frisdrank produceert Coca-Cola in België?
  In 2015 verkochten we in België en Luxemburg 880 miljoen liter van onze dranken. 70% van de dranken die we in België en Luxemburg verkopen, zijn gemaakt in onze Belgische productievestigingen.

 11. Kan ik een bezoek brengen aan Coca-Cola?
  Je bent van harte welkom in ons Visitors Center in Antwerpen. Hier kan je kennismaken met onze wereld en ontdek je alle verhalen van Coca-Cola: van het ontstaan tot hoe we nu met onze dranken en omgeving bezig zijn. Je krijgt een kijkje achter de schermen en ziet hoe we continu werken aan de toekomst van duurzame verpakkingen. Kijk voor meer informatie op www.cocacolavistorscenter.be

 12. Hoe kom ik aan informatie over Coca-Cola voor een studieopdracht of presentatie?
  Op deze website vind je heel wat informatie die je kan gebruiken. Je vindt hier alles over Coca-Cola: van de ontdekking door Dr. John Pemberton, het iconische logo en de wereldberoemde contourfles, tot informatie over het bedrijf, onze merken en veel gestelde vragen over producten, ingrediënten en gezondheid.

 13. Is er een winkel in België waar ik Coca-Cola merchandise kan kopen?
  Verzamelaars kunnen terecht op http://www.colanuts.be/ of je kan online Coca-Cola items kopen via www.shopcoke.com.

 14. Wat houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen in voor Coca-Cola?
  Duurzaam ondernemen? Dat zit Coca-Cola in de genen. Als wereldmerk en als lokaal bedrijf investeren we elke dag in duurzaam groeien, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Hiervoor blijven we inzetten op innovatie en werken we nauw samen met onze stakeholders: klanten, leveranciers, ngo’s... uiteraard spelen ook onze medewerkers hierin een belangrijke rol.

  In 2011 introduceerden we ons duurzaamheidsplan ‘Deliver for today, Inspire for tomorrow’. In dit plan hebben we meetbare 2020 doelstellingen vastgelegd die een aanzienlijke inspanning van ons bedrijf vergen. Het plan omvat 3 strategische 2020-doelstellingen. Zo willen we vandaag blijven investeren om onze doelstellingen te halen. Daarnaast willen we onze rol van marktleider opnemen de sector aanvoeren in de gebieden waar we een verschil kunnen maken, en meer bepaald op het vlak van Energie & Klimaatbescherming en Duurzame Verpakking & Recyclage. Tot slot blijven we innoveren voor de toekomst door samenwerkingen en partnerships aan te gaan. In 2014 namen we ons duurzaamheidsplan opnieuw onder de loep in overleg met onze stakeholders.  In 2015 volgde de voorstelling van ons aangescherpte plan, met een nog ambitieuzere doelstelling op het vlak van CO2-uitstoot, efficiënt watergebruik en hernieuwbare energie tot het gebruik van duurzame grondstoffen.

  Lees meer in ons duurzaamheidsverslag op de website.

 15. Waar kan ik het duurzaamheidsverslag van Coca-Cola vinden?
  Je kan ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag onder de rubriek ‘Duurzaamheid’ op deze site vinden.

 16. Waar kan ik als consument terecht als ik een vraag heb of een klacht?
  De tevredenheid van onze consumenten is voor ons enorm belangrijk. Om snel en doeltreffend te reageren, staat een team 24 uur op 24, 7 dagen op 7 klaar (kwaliteitsopmerkingen) om naar onze consumenten te luisteren op het nummer 078-156 156 of via onze social media kanalen.

 17. Waarom is innovatie zo belangrijk voor Coca-Cola?
  Onderzoek en ervaring leren ons dat consumenten een alsmaar groter en gevarieerder aanbod wensen. Ze willen kiezen tussen verschillende merken, smaken, verpakkingen, caloriegehaltes. En meer keuze betekent meer innovatie. Daarom neemt productinnovatie een centrale plaats in binnen onze onderneming. Productinnovatie helpt ons om in te spelen op de veranderende wensen en voorkeuren van onze consumenten en om een ruim en gevarieerd aanbod te ontwikkelen.

  Coca-Cola innoveert in België en Luxemburg op verschillende fronten: merken en producten, verpakkingen, marketing en communicatie. Hiermee tonen we ons vaak een ideeënfabriek voor Coca-Cola wereldwijd. In Anderlecht is immers het tweede grootste innovatiecentrum wereldwijd van The Coca-Cola Company gevestigd. Zo’n 135 medewerkers doen er aan productontwikkeling, kwaliteitscontrole en ontwikkeling van nieuwe verkoopapparatuur voor meer dan 100 landen, goed voor 350 innovaties per jaar. Veel projecten die we hier bedenken, worden nadien overgenomen in andere landen.

 18. Is Coca-Cola een veilig bedrijf?
  Zorg voor gezondheid en veiligheid maakt integraal deel uit van onze cultuur.

  Een veilige omgeving zorgt voor minder stress en een aangename werkomgeving voor onze medewerkers. Het komt ook de efficiëntie en productiviteit van onze medewerkers ten goede.

  Voor Coca-Cola is het veilig en gezond kunnen uitvoeren van de werkzaamheden een basisvoorwaarde. Vooral in productie en distributie besteden we veel aandacht aan veiligheid. We stimuleren veilig gedrag op de werkplek, creëren een veilige werkomgeving, en we verbeteren voortdurend onze veiligheidsprestaties. We passen veiligheidsprocedures toe waarbij we risico’s en de gevaren op de werkplek permanent identificeren.

 19. Werkt Coca-Cola aan diversiteit in zijn personeelsbestand?
  Opdat zowel medewerkers als klanten zich thuis voelen in ons bedrijf, streven we naar een evenwichtige samenstelling van ons medewerkersbestand zodat dat een getrouwe afspiegeling van de maatschappij vormt. We trekken dan ook medewerkers aan van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus. Onze medewerkers vullen meer dan 400 verschillende jobprofielen in.

 20. Hoe zit het met de activiteiten van Coca-Cola in Israël en de Palestijnse gebieden?
  Wij doen zaken in elk land waar wij toestemming hebben voor onze activiteiten, inclusief de Palestijnse gebieden en Israël. Wij beschouwen Coca-Cola als het meest inclusieve merk ter wereld. Wij hebben geen voorkeur voor en geven geen voorkeursbehandeling aan eender welk individueel land of eender welke religieuze overtuiging. Zoals ieder die van goede wil is, willen wij graag dat er vrede komt in het Midden-Oosten en overal elders ter wereld.

 21. Ik vind een antwoord niet, kan ik zelf een vraag stellen?
  Ja, als je hier op Contact met Coca-Cola klikt, krijg je een formulier voor het stellen van je vraag. Controleer, voordat je het formulier verzendt, of je je correcte e-mailadres hebt ingevoerd; is het ingetikte e-mailadres namelijk fout, dan kunnen wij je niet antwoorden.