ENERGIE &
KLIMAATBESCHERMING

Tussen 2007 en 2020 willen we de CO2-voetafdruk van het drankje in jouw hand met een derde verminderen, door de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen terug te dringen.

LEES MEER >

DUURZAME VERPAKKING
& RECYCLAGE

Tussen 2007 en 2020 willen we actief meewerken aan een circulaire economie door gebruik te maken van gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen en meer verpakkingen in te zamelen dan we gebruiken.

LEES MEER >

WATERBELEID

Tussen 2007 en 2020 willen we onze watervoetafdruk in onze hele waardeketen verkleinen, een duurzaam waterbeheer in onze activiteiten voeren en de toon zetten op het vlak van efficiënt watergebruik.

LEES MEER >

DRANKENPORTFOLIO

Tussen 2012 en 2020 willen we de calorievoetafdruk van onze dranken met 10% verminderen.

Coca-Cola Services in België tussen 2012 en 2020 / Coca-Cola Enterprises tussen 2010 en 2020

LEES MEER >

ACTIEVE & GEBALANCEERDE
LEVENSSTIJL

Tegen 2020 willen we 300.000 Belgen in beweging brengen door te investeren in projecten die een gebalanceerde levensstijl promoten.

LEES MEER >

GEMEENSCHAP

We willen een positief verschil maken in de gemeenschappen waar we actief zijn. We werken samen met lokale partners, ondersteunen jongeren bij hun ontwikkeling en stimuleren de actieve betrokkenheid van onze medewerkers.

LEES MEER >

WERKOMGEVING

We streven naar diversiteit in ons medewerkersbestand door getalenteerde medewerkers met verschillende achtergronden aan te trekken, op te leiden en te motiveren in een veilige en gezonde werkomgeving.

LEES MEER >

DUURZAME LANDBOUW

Tegen 2020 willen we onze belangrijkste landbouwingrediënten op een duurzame manier verkrijgen.

LEES MEER >

ENERGIE &
KLIMAATBESCHERMING


Tussen 2007 en 2020 willen we de CO2‑voetafdruk van het drankje in jouw hand met een derde verminderen door de CO2‑uitstoot in onze hele waardeketen terug te dringen.

BEKIJK

DUURZAME VERPAKKING
& RECYCLAGE


Tussen 2007 en 2020 willen we actief meewerken aan een circulaire economie door gebruik te maken van gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen en meer verpakkingen in te zamelen dan we gebruiken.

BEKIJK

WATERBELEIDTussen 2007 en 2020 willen we onze watervoetafdruk in onze hele waardeketen verkleinen, een duurzaam waterbeheer in onze activiteiten voeren en de toon zetten op het vlak van efficiënt watergebruik.

BEKIJK

DRANKENPORTFOLIOTussen 2012 en 2020 willen we de calorievoetafdruk van onze dranken met 10% verminderen.

Coca-Cola Services in België tussen 2012 en 2020 / Coca-Cola Enterprises tussen 2010 en 2020

BEKIJK

ACTIEVE & GEBALANCEERDE
LEVENSSTIJL


Tegen 2020 willen we 300.000 Belgen in beweging brengen door te investeren in projecten die een gebalanceerde levensstijl promoten.

BEKIJK

GEMEENSCHAPWe willen een positief verschil maken in de gemeenschappen waar we actief zijn. We werken samen met lokale partners, ondersteunen jongeren bij hun ontwikkeling en stimuleren de actieve betrokkenheid van onze medewerkers.

BEKIJK

WERKOMGEVINGWe streven naar diversiteit in ons medewerkersbestand door getalenteerde medewerkers met verschillende achtergronden aan te trekken, op te leiden en te motiveren in een veilige en gezonde werkomgeving.

BEKIJK

DUURZAME LANDBOUWTegen 2020 willen we al onze belangrijkste landbouwingrediënten op een duurzame manier verkrijgen.

BEKIJK